Askoy Y's Men's Club

Bjorgvin Norge

Styret 2019/2020 (fra 1. juli) 

Adresse til Steinar Haugen - President:

 

Steinar Haugen

President     

steinar.haugen@hotmail.com  

T. 45619738

Thor-Arne Borlaug

Styremedlem

thor-ar@online.no

T. 97703906

Arne Hansen

Sekretær     

han.sal@outlook.com

T. 47837160

Alf Sivertsen

Kasserer

alfsivertsen@hotmail.com

T. 97754597

Christian Haugland

Styremedlem     

oddvarmonstad@yahoo.no

T. 41162158

 Komiteer

Internasjonalt utvalg:

Øyvind Fluge, Steinar Haugen, Thor Lutchen-Lehn

 Omsorgskomiteen:

Torstein Kvamme og Christian Haugland

 

Styret 2018/2019 (fra 1. juli) 

Adresse til Dagfinn Åsen  - President: Nordre Hovestølen 20,  5303 Follese

 

Trond Thorsen

Styremedlem      

trtho2@online.no  

T. 91323459

Thor-Arne Borlaug

Styremedlem

thor-ar@online.no

T. 97703906

Arne Hansen

Sekretær     

han.sal@outlook.com

T. 47837160

Dagfinn Åsen

President

dagfinnaasen@gmail.com

T. 92225511

Oddvar Monstad

Kasserer     

oddvarmonstad@yahoo.no

T. 92854601

 Komiteer

Internasjonalt utvalg:

Tor Magnus Lilletvedt, Steinar Haugen, Thor Lutchen-Lehn

 Omsorgskomiteen:

Torstein Kvamme og Christian Haugland

 

Styret 2017/2018 (fra 1. juli) 

Adresse til Dagfinn Åsen  - President: Nordre Hovestølen 20,  5303 Follese

 

Trond Thorsen

Styremedlem      

trtho2@online.no  

T. 91323459

Ivar Eidsaa

Styremedlem

ieidsaa@start.no

T. 97703906

Arne Hansen

Sekretær     

han.sal@outlook.com

T. 47837160

Dagfinn Åsen

President

dagfinnaasen@gmail.com

T. 92225511

Oddvar Monstad

Kasserer     

oddvarmonstad@yahoo.no

T. 92854601

 

Styret 2016/2017 (fra 1. juli) 

Addresse til Ivar Eidsaa - President: Lille Fauskanger, 5314 Kjerrgarden

Trond Thorsen

Styremedlem      

Trtho2@online.no  

T. 91323459

Ivar Eidsaa

President     

ieidsaa@start.no

T. 97703906

Arne Hansen

Sekretær     

han.sal@outlook.com

T. 47837160

Thor Lütchen Lehn

Past President

tholut@hfk.no

T. 41425489

Oddvar Monstad

Kasserer     

oddvarmonstad@yahoo.no

T. 92854601

Styret 2015/2016 (fra 1. juli) 

Jørgen Løchen Past President       

joelo@frisurf.no       

T. 56140019
Ivar Eidsaa Vice President     

ieidsaa@start.no

T. 97703906
Arne Hansen Sekretær     

han.sal@outlook.com

T. 47837160
Thor Lütchen Lehn President

tholut@hfk.no

T. 41425489
Oddvar Monstad Kasserer     

oddvarmonstad@yahoo.no

T. 56148461

Komiteer

Internasjonalt utvalg:

Tor Magnus Lilletvedt, Steinar Haugen, Thor Lutchen-Lehn

 Omsorgskomiteen:

Torstein Kvamme og Christian Haugland

 

Askøy Y’s Men’s Club

ble chartret (innviet) 8. september 1997.

Klubben er en del av Y’s Men International som har hovedsete i Geneve i Sveits.

 

Askøy Y’s Men’s Club tilhører Region Norge som ledes av en Regionleder og styre. Region Norge er inndelt i 14 distrikter. Hvert distrikt har sin distriktsleder. Vår klubb tilhører Distrikt Bjørgvin.

 

Klubben har møte andre tirsdag i hver måned kl. 19.30 i Erdal kirke (hvis ikke annet er avertert). Vi prøver også å arrangere møter mellom de faste møtedagene, da med et løsere programopplegg.

 

Fast innslag på klubbmøtene er ”3-minutter” hvor et medlem snakker kort om et emne som opptar ham. Vi har en enkel bevertning, og møtene avsluttes med ”kveldstanker”, som kan være en kort andakt, opplesing el.lign.

 

*

Klubben er et kristent fellesskap som er åpent og inkluderende. Vi stiller ingen krav til trosbekjennelse, men ønsker at medlemmene skal kunne føle seg velkomne selv om ståsted kan være forskjellige.

 

*

Hvis noen ønsker å bli med i klubben ønsker vi at de skal være med en tid som gjester før en bestemmer seg for om en vil bli medlem. Vi forventer at medlemmene deltar på klubbens møter hvis en ikke er forhindret.

 

Vi vedkjenner oss den plikt

som følger med enhver rett.