Askoy Y's Men's Club

Bjorgvin Norge

Program våren 2020

Tirsdag 14. januar: Klubbmøte.  Askøy Frivillighetssentral. Foredrag v/ Aasa Elise Hamre.*)

3- minutter: Tor Magnus

Mat: Per Erling og Jan

Kveldstanker: Torstein

 

Søndag 19. januar: Internasjonal kirkedag i Voss kirke kl.11. Kirkekaffe på Vonheim. *)

 

Tirsdag 28. januar: Mellommøte.

 

Tirsdag 12. februar: Kirkedagene i Erdal. Temakveld kl.19 v/Irene Kinunda Afriyle. Ansvar for opplegg: Askøy YMC. *)

 

Tirsdag 18. februar: Mellommøte.

 

Tirsdag 10. mars: Årsmøte. Kvelds v/styret.

 

Lørdag 21. mars: Distriktskonferanse på Os kl. 10-14. Regionleder T. Normann deltar.

 

Tirsdag 24. mars: Mellommøte.

 

Tirsdag 14. april: Klubbmøte. «Vannveier og industri i Florvåg.» Foredrag v/ Øyvind Hagen.

3-minutter: Lars

Mat Petter og Steinar

Kveldstanker: Øyvind

 

Tirsdag 28. april: Mellommøte.

 

8.-11. mai: Besøk fra Ringkøbing.

 Tirsdag 12. mai:  «Mine år som døve- og sjømannsprest» Foredrag v/Lars Hana.

3- minutter: Thor LL

Mat: Ivar og Arne Johan

Kveldstanker: Dagfinn

 

Søndag 16. juni: Tur til Herdla kirke. Omvisning og foredrag v/Gunvor Kristensen. Servering.*) Program våren 2019

Tirsdag 8. januar: Vi får besøk av Kaija Hole Olsen/ Linda Næss fra Askøy kommune som er med i et prosjekt sammen med Hjerteavdelingen på Haukeland Sykehus og Landsforeningen for hjerte og lungesyke. *

3-minutter: Thor-Arne

Mat: Alf og Per Erling

Kveldstanker: Torstein

Søndag 20. januar kl. 11.00: Internasjonal kirkedag Birkeland kirke. *

Tirsdag 22. januar: Mellommøte.

Tirsdag 12. februar: Kirkeuken Erdal. Temakveld: Ketil Evjen (UIB): «Dagens samfunn etter reformasjonen». Åpning av Martin Haarrs kunstutstilling. NB! Kl.19. *

Tirsdag 26. februar: Mellommøte.

Tirsdag 12. mars: Årsmøte i klubben.

Lørdag 23. mars kl. 10.00 -14.00: Distriktskonferanse i Erdal kirke.

Tirsdag 26. mars: Bedriftsbesøk Horsøy/ besøk fra Horsøybedriften.

Tirsdag 9. april: Omvisning i Ask Kirke og kirkens historie. *

Tirsdag 14. mai:  ”Biletforteljing om Vandring i det Heilage landet.”  Ved DG Arne Mosefinn fra Voss.

3-minutter: Lars

Mat: Arne H og Oddmund

Kveldstanker: Trond

Tirsdag 28. mai: Teater/festspill i Bergen m/middag. *

Søndag 16. juni: Distriktstur til Bergsdalen, gudstjeneste og middag på Bergsdalstunet. *

*   Ledsager er invitert

Program høsten 2018

Tirsdag 21. august: Klubbmøte. Info om Askøyveiene, Askøypakken og fremdrift av veiene. Representanter fra Statens Vegvesen. *)

NB! Erdal kirke kl. 19.30.

Mat: Lars og Steinar.

Kveldstanker: Tor Dag.

Søndag 9. september: Gudstjeneste på Dronningen. Prest: Michal Møgster. Musikk: Johan Fredrik Garmann. *)

Tirsdag 11. september: Karl Johan Kirkebø. Info om Åpen kirke og hvorfor han har valgt å bli med i dette arbeidet. *)

3-minutter: Thor LL. 

Mat: Arne og Oddvar. 

Kveldstanker: Arne Johan.

Onsdag 26. september – mandag 1. oktober: Tur til Ringkøbing, Danmark. *)

Tirsdag 9. oktober: Mellommøte. Petter Seip om sitt yrkesliv.

Tirsdag 30. oktober: Bedriftsbesøk til BIR Rådal kl.13-15. *)

Tirsdag 13. november: Gerhard Vik: «Det norske Amerika»*)

3- minutter: Christian. 

Mat: Børge og Jan. 

Kveldstanker: Ivar.

Tirsdag 27. november: Mellommøte.

Fredag 30. november: Adventsfest i Erdal kirke kl. 19.  Festtaler: Øyvind Fluge. *)

 

 

Program våren 2018


 Tirsdag 9. januar.  Humor: Mer enn tull og tøys? Sven Svebak. *)

3-minutter: Øyvind

Mat: Arne og Ivar

Kveldstanker: Thor LL

Søndag 21. januar. Internasjonal kirkedag i Biskopshavn. Kl. 11 *)

Tirsdag 23. januar. Mellommøte.

Tirsdag 13. februar. Kirkeuken i Erdal. Tema: Hvem bryr seg? *)

Tirsdag 27. februar. Mellommøte.

Tirsdag 13. mars. Årsmøte.

Onsdag. 14. mars. Fellesmøte Askøy, Åsane og Biskopshavn i Biskopshavn. Tema: Økt felleskap og utveksling av erfaringer. *)

Tirsdag 10. april. Åpent møte Naturvernforbundet og diakonatet. Erdal.

Tirsdag 24.april. Mellommøte.

Tirsdag 8.mai. Byvandring med bespisning etterpå. *)

Tirsdag 29. mai. Presidentens blåtur på Askøy.

Søndag 3. juni: Skotnesdagen.

Søndag 10. juni Distriktstur? *) 

Program høsten 2017

Ø Høststartefest hos Dagfinn og Elisabeth 22. august kl. 19.30

Ø Åpent møte 12. september. Sogneprest Peter Johansen og forfatter og filolog Helge Kåre Fauskanger i diskusjon i Tveit kirke kl. 19. «Er det nye testamentet troverdig?»

Ø Gudstjeneste på Dronningen 10. september kl. 12.               . Prest: Lars Hana. Musikk: Johan Fredrik Garmann.

Ø Mellommøte 26. september. Ekstraordinær generalforsamling vedr. Mixed Club. Endring av vedtekt. *)

Ø Jubileumsfest fredag 29. september kl. 19 i Erdal kirke. Taler: Arvid Tveit (Os YMC)

Ø Medlemsmøte 17. oktober. Fagsjef Helse og Omsorg Anne Kjersti Drange: Eldreomsorg i Askøy kommune.

·        3-minutter: Steinar

·        Kveldstanker: Torstein

·        Mat: Christian og Jan

Ø Mellommøte 31. oktober

Ø Medlemsmøte 14. november: Jan Solli: Turveier – Askøy på langs.

·        3-minutter: Ivar

·        Kveldstanker: Arne Johan

·        Mat: Per Erling og Tor Magnus

Ø Mellommøte 28. november.

Ø Adventsfest i Åsane fredag 8. desember kl. 19.

 

Program våren 2017

               10. januar: Klubbmøte: Inger Anne Andersen: «Tro-håp-kjærlighet».*)

                      3-minutter: Per Erling

                         Kveldstanker: Ivar

        Mat: Christian og Torstein

            15. januar: Internasjonal kirkedag i Strusshamn kirke kl. 11.*)

24. januar: Mellommøte

14. februar: Kirkeuken i Erdal (se oppslag senere).*

  6. mars: Felles medlemsmøte med klubbene fra Askøy, Biskopshavn og Åsane.*)   

               Tema: Internasjonalt arbeid med vekt på USA. Åsane kirke.

14. mars: Klubbmøte: Britt Viksund: Rusbehandling v/Helse Bergen, seksjon Askøy.*)

                 3-minutter: Dagfinn

      Kveldstanker: Tor Arne

      Mat: Steinar og Børge

28. mars: Årsmøte i Erdal kirke kl.19.30

25. april: Mellommøte: Randi på Herdla. Tema: «Herdla frå snaue knausar til storgard».*)

                Fremmøte på Herdla kl. 18.

               9. mai: Klubbmøte: Pater Erik Andreas Holth: «St. Paul – den katolske menighet».*)

                  3-minutter: Torbjørn

        Kveldstanker: Øyvind

       Mat: Jørgen og Tor Dag

            23. mai: Mellommøte.

             11. juni: Skotnesdagen.*)

            14. juni: Distriktstur til Åsane folkehøgskule.*)

 

                 *) Med ledsager

                     Fremmøte i Erdal kirke kl. 19.30 om ikke annet er skrevet

Mangler: Distriktsmøtet

 

Program høst 2016


23. august:  Høststart hos Elisabeth og Dagfinn på Follese. *


26.-28. august: Regionkonferanse i Haugesund.


13. september: Klubbmøte. Askøy i utvikling. Ordfører Terje Mathiassen. *

3- minutter: Øyvind

Kveldstanker: Lars

Mat: Arne og Christian


18. september: Gudstjeneste på Dronningen kl. 12. Prest: Morten Lystrup. *


27. september: Mellommøte. Thor i møte med Y's Men's Club USA. *


11. oktober: Klubbmøte. Bybanen - er det sammenheng mellom prosjektering, trafikkløsning og miljøutfordringer? Hans Petter Duun.

3-minutter: Thor Magnus

Kveldstanker: Torbjørn

Mat: Arne Johan og Børge

Utsatt til 25. oktober! Vanlig mellommøte for mannane!


25. oktober: Klubbmøte. Bybanen - er det sammenheng mellom prosjektering, trafikkløsning og miljøutfordringer? Hans Petter Duun.

3-minutter: Torstein

Kveldstanker:

Mat: Arne Johan og Jan


  8. november: Klubbmøte. Bedriftsbesøk på Terminus/Augustin hoteller. Kjetil Smørås. *


25. november: Adventsfest i Biskopshavn kirke. *


29. november: Mellommøte: "Trosforsvar mellom gudsbevis og Kristus-forkynnelse". Gunnar Innerdal (NLA) i Erdal kirke.


13. desember: KLubbmøte: Luciaarrangement i Erdal kirke. *

3- minutter: Steinar

Kveldstanker: Tor Dag

Mat: Alf og Torstein


(* På møter merket stjerne er den bedre halvdel også invitert spesielt)

Program vår 2016


            12. januar: Klubbmøte *)

Tine Andreassen Lopes: Håpet-Et hjem for barn i Brasil

3-minutter: Steinar

Kveldstanker: Torstein

Mat: Arne og Per Erling

 

17. januar: Internasjonal kirkedag i Storetveit kirke kl. 11 *)

 

2. februar: Mellommøte

Utvikling av klubben. Hvor går vi?

 

9. februar: Kirkeuken i Erdal kirke kl. 19 *)

Ola Grytten: «Penger – velsignelse eller forbannelse» med Ola Grytten

 

23. februar: Bedriftsbesøk

Vi besøker Askøy Brannverns nye stasjon på Haugland v/ Pål Fromreide Hansen

 

5. mars (lørdag): Distriktskonferanse i Birkeland menighetshus

 

                          8. mars: Årsmøte. Bevertning v/styret

 

12. april: Klubbmøte *)

Maria Tveten  i Thailand

3-minutter: Tor Dag

Kveldstanker: Trond

Mat: Ivar og Alf

 

26. april: Mellommøte – planlegging av besøket fra Danmark og Litauen

 

13.-17. mai: Besøk fra Danmark/Litauen *)

 

24. mai: Skalkefest etter besøket fra Ringkøbing/Vilnius  

Ask menighetshus

 

5. juni: Skotnesdagen *)

  12. juni: Distriktsturen  *)      

14. juni: Klubbmøte. Avslutning med bytur *)


                                                               

Program høsten 2015


 18. august: Høststart hos Elisabet og Dagfinn på Follese. *)


 13. september: Gudstjeneste på Dronningen kl. 12. *)

 Prest: Erling Kopperud.


  8. september: Klubbmøte *) 

Inger og Egil Hjortland: En reise i sjømannskirkens historie.

3- minutter: Tor Magnus

Kveldstanker: Torbjørn

Mat: Jan og Alf

 

 22. september: Mellommøte

Besøk fra USA av Contesta og Dane Smith fra Arizona.

 

 26. september: Dugnad Skotnes Utsatt

 

 13. oktober: Klubbmøte *)

 Harry Rosvold: Askøy før i ord og bilder.

3- minutter: Helge

Kveldstanker: Per Erling

Mat: Trond og Christian

  

27. oktober: Mellommøte

 

 10. november: Klubbmøte *) Utsatt

Helge Kvamme: Bedehuset og NLM

3-minutter: Øyvind

Kveldstanker: Lars

Mat: Torstein og Thor LL

 

 24. november: Mellommøte

 

 11. desember: Adventsfest i Erdal kirke*)

  Med Biskopshavn og Åsane YMC

     

PROGRAM VÅREN 2015

13.januar: Klubbmøte.

Internasjonal kveld med vekt på Litauenturen våren 2014.

Mat: Jørgen og Thor LL

3-minutter: Arne Johan

Kveldstanker: Torbjørn

 

18. januar: Internasjonal kirkedag.

Vangskyrkja på Voss kl. 11.00.

 

27. januar: Mellommøte. Slipekveld på Erdal skole.

 

10. februar: Klubbmøte.

Kirkeuken i Erdal kirke

Nærmere info kommer

 

24 februar: Mellommøte.

 

7. mars: Dugnad Skotnes.

 

10. mars: Klubbmøte.

Tor Dag Kjosavik: Den gammel-testamentlige bakgrunn for vår påskefeiring.

Mat: Arne og Torstein

3- minutter: Tor Magnus

Kveldstanker: Lars

 

 24. mars: Årsmøte.

 

14. april:  Klubbmøte.

Eivind Bjørnar Hetlevik: Mitt møte med India.

Mat: Trond og Christian

3- minutter: Oddmund

Kveldstanker: Per Erling

 

28. april: Mellommøte

Klubben møter DG Bernt Daltveit. Hvor er vi i dag?

Styret sørger for mat.

Kveldstanker: Thor LL

 

12. mai: Mellommøte.

Mellommøtet går ut.

Istedenfor inviteres medlemmene til å høre på et kor fra USA i Erdal kirke.

 Se nærmere kunngjøring i pressen.


26. mai: Klubbmøte.

 Diakon Jannicke Monstad Hana: Diakoni = kirkens omsorgstjeneste. Hva betyr dette i mitt liv?

Mat: Børge og Oddvar

3-minutter: Øyvind

Kveldstanker: Michal


7. juni:

Skotnesdagen

Distriktstur til Voss.

Nærmere info om arrangementene når det nærmer seg dato.

 

9. juni: Klubbmøte.

Rektor Ingunn Alver m.fl., Voksenopplæringen i Askøy: Integrering av innvandrere på Askøy.

Mat: Helge og Jan

3-minutter: Alf

Kveldstanker: Ivar

 

PROGRAM  HØSTEN 2014.

 

26. august: Høststartefest hos Elisabeth og Dagfinn Åsen.  *

 

9. september. Ragnhild Tangen, journalist og forfatter:

Svend Foyn – fangstmann og nasjonsbygger.

Mat: Tor M. og Thor L.  

3 minutter: Christian Haugland.

Kveldstanker: Torstein Kvamme.

 

14. september. Gudstjeneste på Dronningen. *

Prest: Eivind Bjørnar Hetlevik.

 

23. september. Mellommøte

 

7. oktober. Harald Gjøsether, havforsker:

Barentshavet – eit økosystem i endring.

Mat: Børge og Alf.

3minutter: Michal.

Kveldstanker: Oddmund.

 

 21. oktober. Mellommøte.

 

1. november. Dugnad Skotnes (lørdag).

 

11. november. Nils Georg Brekke, fylkeskonservator : *

Om kystkultur og byggeskikk i det vestnorske  landskap.

Mat: Jan Martin og  Steinar.

3 minutter: Roald.

Kveldstanker: Oddvar.

 

25. november: Mellommøte.

 

5. desember Adventsfest i Åsane. *

     

 

De som har ansvar for 3 min, mat eller kveldstanker, må selv bytte hvis       

det ikke passer.

Program våren 2014

14. januar. Professor Svein Rise.                

Søren Kierkegaard (200 års jubileum).                                     

Mat: Jørgen og Helge A                                        

3 minutter: Tor A.                            

Kveldstanker: Torbjørn.


19. januar. Internasjonal kirkedag. 

Biskopshavn kirke kl. 11.00.


28. januar. Mellommøte.

Tema til drøfting: Ha omsorg for hverandre - hvordan omsette dette i praksis i vår klubb?

Denne kvelden ser vi også på noen av punktene i Regionsstyrets strategiplan og tiltaksplan for 2013-2014. 


11. februar kl. 19.00. Vi deltar Kirkeuken i Erdal  kirke . *  

Pastor Egil Svartdahl:  "Alle gode ting er tro".

Askøy YMC's medlemmer har spesielt ansvar i fht. å delta på denne kvelden og å delta på div. praktsiske gjøremål - f.eks. som parkeringsvakter. Nærmere info kommer.


25. februar. Mellommøte.

Nærmere info kommer.


11. mars. Bente Karlsen, byplanlegger i Askøy kommune: Kleppestø by?         

Mat: Torbjørn og Ivar.                                              

3 minutter:   Arne H.                             

Kveldstanker: Lars.


25. mars. Årsmøte.                               

Mat: Børge og Alf.                                               

3 minutter: Dagfinn.                                 

Kveldstanker: Tor Dag.   


8. april.  Diakon  Oddmund Sagstad. *   

"Har du tenkt på kva livet er"?,,                         

Mat: Jan og Oddvar.                                             

3 minutter: Steinar.                               

Kveldstanker: Arne S.


13. mai. Professor Edgar Hovland.     

Grunnlovsjubileet, evt. annet hist. tema. 

Besøk av DG Arvid Varpe.                                 

Mat: Oddmund og Øyvind.                                             

3 minutter: Per Erling.                                 

Kveldstanker: Trond.  

    

27. mai. Mellommøte. *           

Forberedelser  av tur til Litauen.


15. juni. Tur i regi av Distrikt Bjørgvin. 

Nærmere info kommer senere.    

            

Dugnad Skotnes: lørdag 8.03.

Skotnesdagen : søndag 25.05.


Møtene holdes i Erdal kirke og begynner kl 19.30  

(hvis  ikke annet er annonsert).

På møtedager merket med * er våre ledsagere spesielt invitert.

 Det forventes at medlemmene støtter spesielt  opp om klubbmøtene, meld gjerne fra om du ikke kan møte.  

 Mellommøtene er et tilbud for de av medlemmene  som ikke har noe spesielt fore denne kvelden. Innholdet mellom- møtene fastsettes underveis.

 De som har ansvar for 3 min, mat eller kveldstanker, må selv bytte hvis det ikke passer.

 

Vi vedkjenner oss den plikt

som følger med enhver rett.

Program hosten 2013


27. august: Høststartefest

hos Elisabeth og Dagfinn Åsen. *

 

08. september:

Gudstjeneste på Dronningen kl. 12.00.

 

10. september: Frode Steen,

Økonomiprofessor v/ NHH.

Tema ikke fastlagt ennå.

Kveldstanker: Torstein.

Mat: Lars og Steinar.

3 minutter: Torbjørn.

 

Mellommøte 24. september:

Internasjonal kveld med fokus på

Litauen v/Steinar Haugen.

 

08. oktober: Ivar Ådlandsvik,

Teknisk fagsjef i Askøy kommune.

Om vei- og vannutbygging på Askøy.

Kveldstanker: Tor Magnus

Mat: Børge og Alf

3 minutter: Helge.

 

Mellommøte 22. oktober:

Kameratkveld. Vi koser oss med god mat og god prat.

 

12. november: *

Døveprest Lars Hana

Sjømannskirken i Alanya, Tyrkia

Kveldstanker: Thor L.

Mat: Arne H. og Ivar.

3 minutter: Christian

 

Mellommøte 26. november:

Bedriftsbesøk kl. 18.00 på Trigger,

vernet bedrift i Bakarvågen.

 

6. desember: *

Adventsfest i Biskopshavn kirke. Kl. 19

 

De som har ansvar for 3 min, mat eller kveldstanker må selv bytte hvis det ikke passer.

 

 

 

Program våren 2013

8. januar:

Multikunstner og kalligraf Bas Jaap Paul Vlam forteller om sitt virke som kunstner.*

Kveldstanker: Torstein Kvamme

Mat: Ivar Eidsaa og Torbjørn Dall-Larsen

3 minutter: Øyvind Fluge

13. januar:

Internasjonal kirkedag i Os kirke kl. 11

 

Mellommøte 22. januar:

Glimt fra Honolulu v/Tor Dag Kjosavik

 

11. februar NB mandag:

Kirkeuken i Erdal: møte med Karsten Isaksen. *


 12. februar: 

Kirkeuken i Erdal: Oddny Miljeteig: Om tro og politikk. *

Mellommøte 26. februar:

Vi besøker Kringkasteren på Erdal, alternativt besøker vi Torbjørn Dall-Larsens institutt v/Universitetet i Bergen

 

12. mars: Årsmøte.

Kveldstanker: Lars Hana

Mat: Thor Lütchen Lehn og Jan Monstad

3 minutter: Jørgen Løchen

 

9. april:

Intervju med krigsseiler v/Gerhard Vik.

Kveldstanker: Tor Dag Kjosavik

Mat: Arne Hansen og Tor Magnus Lilletvedt

3 minutter: Oddmund Sagstad

 

Mellommøte 23. april:

Behandling av smykker og sølvtøy v/Per Erling Pedersen.*

Kveldstanker: Dagfinn Åsen

Mat: Oddvar Monstad og Alf Sivertsen  

14. mai:

Prest og misjonær Tor Dag Kjosavik taler over temaet: Misjon i dag.*

Kveldstanker: Trond Thorsen

Mat: Arne Strand og Roald Øvrebø

3 minutter: Steinar Haugen

 

Mellommøte 28. mai:

Tur på Askøy.*

 

9. juni: Skotnesdag.*

 

11. juni: Byvandring.*

 

De som har ansvar for 3 min, mat eller kveldstanker må selv bytte hvis det ikke passer

Komiteer

Internasjonalt utvalg:

Tor Magnus Lilletvedt, Steinar Haugen, Lars Hana.

Dugnadsutvalg:

Jørgen Løchen, Ivar Eidsaa og Torstein Kvamme.

Arrangementsutvalg:

Thor Lütchen Lehn, Roald Øvrebø og Tor Dag Kjosavik.

 

 

Program for høsten 2012    

På møtene merket med * er våre ledsagere spesielt inviterte.
Møtene holdes i Erdal kirke og begynner kl. 19.30 (hvis ikke annet er annonsert)

 

28. august                       Høststartefest Hos Elisabeth og Dagfinn  * 
                Overlevering av presidentnålen
                                              


9. september                  Gudstjeneste på Dronningen *
                                        Prest:  Maria Tveten
                                              

25. september                 Referat og bilder fra turen til Ringkøbing
                                               3 minutter: Oddvar
                                               Kveldstanker: Arne Strand                        
                                               Mat: Steinar og Torstein

 

9. oktober                        Kinobesøk "Kon - Tiki"*
                  Bespisning i etterkant
                                              

23. oktober                      Mellommøte

13. november                  Hjertet vårt /hjertespesialist Eivind Solheim *
                                               3 minutter: Tor Magnus
                                               Kveldstanker: Tor Dag Kjosavik
                                               Mat: Oddmund og Helge

27. november                  Mellommøte hos Øyvind Fluge på Ask

7. desember                     Adventsfest i Ask menighetshus *
F.o.m. 1. juli 2012:      President Per Erling Pedersen. 

                                   Visepresident Steinar Haugen.
                                   Past president Øyvind Fluge.

                                   Kasserer Oddvar Monstad.
                                   Sekretær Oddmund Sagstad.

                                   Revisor Torstein Kvamme
                                   Internasjonalt utvalg

                                   Lars Hana, Tor Magnus Lilletvedt og Steinar Haugen
                                   Dugnadsutvalg: 

                                   Jørgen Løken, Ivar Eidsaa og Torstein Kvamme
                                   Arrangementsutvalg: 

                                   Thor L. Lehn, Roald Øvrebø og Tor Dag Kjosavik
                                    

 

 

Program våren 2012

På møtedager merket med * er våre ledsagere spesielt invitert:

Møtene holdes i Erdal kirke og begynner kl 19.30  (hvis ikke annet er annonsert).

 

10. januar

Arv og skifte Del II…oppfølging/ Christian Haugland  *

3 minutter: Torstein

Kveldstanker: Tor Dag

Mat: Per Erling og Oddvar


15. januar

Kirkedag på Voss *

                                           
24. januar

Mellommøte   

                                                                                                     
7. februar

Jordsmonn og bergarter på Askøy / Helge Askvik  
Eks.ord.nært å.møte.
Justering av lovene.

3 minutter: Oddmund

Kveldstanker:   Lars    

Mat: Steinar og Jan Martin


14. februar

Åpent møte i kirkeuken i Erdal.

Taler: Henrik Syse. *

 

21. februar

Mellommøte                                                                                                         
De som har ansvar for 3 min, mat eller kveldstanker må selv bytte hvis det ikke passer

6. mars

Årsmøte

3 minutter: Arne H

Kveldstanker: Roald

Mat: Trond og Øyvind


20. mars

Mellommøte 

                                                                                                      
10. april

PÅ sporet etter norsk misjon i Kenya / Gerhard Vik          

3 minutter: Tor L.L.

Kveldstanker:   Tor Magnus

Mat: Trond og Jørgen


24. april

Mellommøte   

                                                                                                     
28. april – 1. mai

Vennskapstur *

Vi reiser til Ringkøbing

21. mai (NB! Mandag)

Tur til Herdla med Biskopshavn og Åsane YMC.

 

12. juni

Avslutning: Tur til Eldsfjellet, Meland. Oddmund guider oss. Middag etter nedstigningen.*

 

Informasjon om Distriktstur og Skotnesdagen kommer senere.


Program haust 2011

På møtedager merket med * er våre ledsagere spesielt invitert:

Møtene holdes i Erdal kirke og begynner kl 19.30  (hvis ikke annet er annonsert).

 

Tirsdag 30. august
Høststartefest
hos Elisabeth og Dagfinn *

 

Søndag 11. september
Gudstjeneste på Dronningen kl. 12.00 *
Lars Hana og Kjell Bergsvik

 

13. september
Arv og Skifte / Christian Haugland *

3 min.: Steinar
Kveldstanker: Oddvar
Mat: Roald og Thor L-Lehn

 

27. september
Mellommøte

(Inntrykk fra konferansen i Danmark, juni 2011, v/ Steinar og Thor)

 

11. oktober
En rik samferdselshistorie på Askøy / Erling Virkesdal

3 min.: Arne Strand
Kveldstanker: Tor Dag
Mat: Øyvind og Helge

25. oktober
Mellommøte
 

( Stjerner og planeter / Oddmund og Arne)

 

8. november
Tema: Møte med kjente personer gjennom et langt liv i NRK / Geir Heljesen *

Kveldstanker: Trond         
Mat: Jørgen og Torstein

 

22. november
Mellommøte

 

2. desember
Adventsfest i Åsane Kirke *


Vi planlegger også et bedriftsbesøk på et av mellommøtene.De som har ansvar for 3 min, mat eller kveldstanker må selv bytte hvis det ikke passer.

 


 

 

Program vår 2011

På møtedager merket med * er våre ledsagere spesielt invitert:

Møtene holdes i Erdal kirke og begynner kl 19.30  (hvis ikke annet er annonsert).


Tirsdag 11. januar *
Tema: Virus, HIV og AIDS. Prof. Birgitta Åsjø. Vaksiner i sikte?


 

Tirsdag 25. januar
Mellommøte: Vi besøker Viknes båt og Service AS i Bakarvågen

 

Søndag 30. januar *
Internasjonal kirkedag

 

Tirsdag 8. februar *
Per Anders Nordengen: Livsglede og begeistring .

Fellesopplegg med Erdal menighet

 

Tirsdag 22. februar
Mellommøte

 

Tirsdag 8. mars
Årsmøte


Lørdag 19. mars
Distriktsmøte.
Tid og sted senere

Tirsdag 22. mars
Mellommøte.

Vi rydder på haugen sør for Erdal kirke

Tirsdag 12. april
Tema:  Erling Virkesdal.  En rik samferdselshistorie på Askøy


 

Tirsdag 26. april
Mellommøte

Tirsdag 10 mai
Odd Magne Utkilen. Rådmannen har ordet. Askøy i 2020


 

Tirsdag 24. mai
Mellommøte.

Søndag 5. juni *
Skotnesdagen.


Tirsdag 14. juni *
Avslutning.


De som har ansvar for 3 min, mat eller kveldstanker må selv bytte hvis det ikke passer.
Program vår 2011

 


Tirsdag 31. august

Høststartefest

hos Dagfinn og Elisabeth *

 

Søndag 12. september

Gudstjeneste på Dronningen.

Tove Sneås Skauge taler.*

 

Tirsdag 14. september

Musikalsk kåseri ved organist Anne-Gurine Folgerø Gjøsæter *

 

Tirsdag 28.september

Mellommøte med bedriftsbesøk hos Isbjørn Is på Askøy.


Tirsdag 12. oktober

Jødenes rett til Israel

ved Oddvar Jensen.


Tirsdag 26.oktober

Mellommøte

 

Tirsdag 9. november

THAILANDKVELD

Åpent møte

Fra prostituren til Thailand

ved Tor Magnus og Lars H. *

 

Tirsdag 23. november

Mellommøte

 

Fredag 3. desember

Adventsfest sammen med YMC Åsane og Biskopshavn.*

 

De som har ansvar for 3 min, mat eller kveldstanker må selv bytte hvis det ikke passer.

 


 

 

Program våren 2010

 

På møtedager merket med * er våre ledsagere spesielt invitert:

 

Møtene holdes i Erdal kirke og begynner

kl 19.30  (hvis ikke annet er annonsert).

 

Tirsdag 12. januar

Besøk på Ask Bo- og Omsorgssenter *

3 min Tor Andersen.    Kveldstanker Ivar Eidsaa.

Mat: Steinar og Trond

 

Søndag 17. januar

Internasjonal Kirkedag i Åsane nye kirke, kirkekaffe med program etterpå *

 

Tirsdag 26. januar

Mellommøte med sliping av kniver og annet skjæreverktøy.

 

Tirsdag 9. februar

Fellesarrangement med Erdal Menighetsråd i kirken *

 

Tirsdag 23. februar

Mellommøte

 

Tirsdag 9. mars

Årsmøte NB! i Strusshamn kirke.

3 min Per Erling    Kveldstanker Arne Strand

Mat: Thor Dag og Torstein

 

Lørdag 13. Mars kl 10.00-14.00

Distriktskonferansen i Torgstuen Åsane nye kirke der RD Svein Rødeth deltar. Arrangør Åsane Y

 

Tirsdag 23. mars

Mellommøte.

 

Tirsdag 13. april

Besøk til ASVO Bergen. Ansvar Lars Hana *

 

Søndag 18. april

Gudstjeneste i Døvekirken i Bergen med etterfølgende byvandring ledet av

Tor Magnus *

 

Tirsdag 27. april

Mellommøte med dugnad på Ask Bo- og Omsorgssenter.

 

Tirsdag 11. mai

Vi bruker møtet til endelige avklaringer vedr besøk fra vennskapsklubbene våre

3 min: Lars        Kveldstanker: Dagfinn

Mat: Roald og Torbjørn

 

15. til 18. mai har vi besøk fra våre vennskapsklubber

 

Søndag 6. juni

Distriktstur til Skotnes. Arrangør Askøy Y’s-Men *

 

Tirsdag 8. juni

Vi avslutter vårens program med ”Bygdevandring på Ask” med etterfølgende

kaffe i Øyvind og Bjørgs hage.*

                  

De som har ansvar for 3 min, mat eller kveldstanker må selv bytte hvis det ikke passer.

 

 

 

 

Program høsten 2009

 

På møtedager merket med * er våre ledsagere spesielt invitert:

 

Møtene holdes i Erdal kirke og begynner

kl 19.30  (hvis ikke annet er annonsert).

 

Tirsdag 25. august

Høststartefest hos Dagfinn og Elisabeth. *

Presidentskifte.

 

Tirsdag 8. september

Besøk fra metodistkirken v/ pastor Thor Bernhard Tobiassen

fra Første metodistkirke i Fyllingsdalen

Vi fortsetter runden for å lære mer om andre kirkesamfunn

3 minutter: Steinar  Mat: Tor Magnus og Tor Andersen

 

Søndag 13.september

Gudstjeneste på Dronningen v/ stiftsdirektør Helge Taranrød

Tirsdag 22. september

Mellommøte. Vi tar turen til Herdla.

Fugletitting

 

Tirsdag 13. oktober

Min tid som politirådgiver i Afghanistan

v/ Dag Guttormsen*

Dag har flere perioder bak seg med opptrening av afghansk politi.

3 minutter: Trond. Mat: Øyvind og Jørgen

 

Onsdag 14.oktober

Skotnesbasar.

Vi tar et tak her som ledd i vår dugnadsinnsats.

 

Tirsdag 27. oktober

Mellommøte. Vår DG, Dagfinn Aasen, besøker klubben.

           

Tirsdag 10. november

Microfinansiering som støtte i utviklingsland v/ Arne Sylta .*

3 min.: Lars. Mat: Jan og Oddmund

 

Tirsdag 24. november

Hobbykveld, mer knivsliping eller noe annet.

 

Fredag 4. desember

Adventsfest. Ansvarlig: Askøy *

                  

De som har ansvar for 3 minutter, mat eller kveldstanker må selv bytte hvis det ikke passer.

 

Styret 2009 - 2010

 

President: Trond Thorsen

56142066/91323459 trtho2@online.no

 

Visepresident: Øyvind Fluge

56149138/98817422/oeyvf@online.no

 

Past president: Tor Magnus Lilletvedt

56140154/91795713 tlil@online.no

 

Sekretær: Steinar Haugen

56142705/45619738 shauge2@broadpark.no

 

Kasserer: Arne Strand

56141801/97536957 a-j-str@frisurf.no

 

 

Program våren 2009 i Askøy Y

Tirsdag 13. januar: Frelsesarmeen/Slumsøstrene. Marianne Naustdal forteller.

Søndag 18. januar: Internasjonal kirkedag i Erdal kirke kl.11. Prost Gunnar Kolås.*)

Tirsdag 10. februar: Mellommøte.

Tirsdag 24. februar: Fastemøte på Feitetirsdag. Vigdis Berland Øystese.*)

Tirsdag 10. mars: Årsmøte.

Tirsdag 24. mars: Mellommøte. Praktisk kveld.

Lørdag 28. mars :  Distriktskonferanse i Erdal kirke kl. 10-14.

Tirsdag 21. april: Fokus på Malawi. Kjell Grønner.

Tirsdag 12. mai: Kalfarhuset. Daglig leder Ragnar Tesdal.

Tirsdag 26. mai: Festspillene i Bergen. Klubben går ut.*)

Mandag 1. juni: Friluftsgudstjeneste ved Ankerhytten 2. pinsedag kl.12.*)

Søndag 7. juni: Distriktets tur. Voss YMC arrangerer.*)

Søndag 7. juni: Skotnesdagen. KFUM/K arrangerer.*)

Tirsdag 9. juni: Byvandring m/påfølgende matsete.*)


President: Tor Magnus Lilletvedt. Telefon: 56140154. Epost: tlil@online.no

*) Med følge.

Vanlig møtetid på klubbkvelder: 19.30-21.30